Strona korzysta z cookies zgodnie z polityką cookies (przeczytaj). Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na to i że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Zamknij
unia europejska

simex - pomiar i sterowanie

language: PL EN RU

FAQ_PL

 

1. Pytania na temat MultiCon CMC-99/141 oraz MultiLog SRD-99:

 

2. Pytania na temat innych urządzeń z oferty SIMEX:

 

 


Multicon CMC, MultiLog SRD

Aktualizacja: 10.10.2013

1.1. Q:

Czy możliwe jest wyświetlanie 32-bitowych liczb całkowitych ze znakiem/bez znaku na wyświetlaczu MultiCon CMC?

1.1. A:

Tak. MultiCon CMC może odczytywać/przetwarzać dane w następujących formatach:

 • 16 bitów - liczby całkowite ze znakiem/bez znaku

 • 32 bity - liczby całkowite ze znakiem/bez znaku

 • 32 bity - liczby zmiennoprzecinkowe

Pojedynczy kanał logiczny MultiCon CMC może wyświetlać tylko 5 cyfr (w większości trybów wyświetlania). Aby wyświetlić dłuższe wartości, należy rozdzielić je na 2 lub 3 kanały logiczne używając funkcji matematycznych i wyświetlać jako osobne składniki (jednostki, tysiące, miliony).1.2. Q:

Czy możliwe jest użycie MultiCon CMC do obliczenia wartości średniej dla 3 wejść Pt 100 i wysyłania uśrednionej wartości za pomocą wyjścia 4‑20 mA?

1.2. A:

Tak. Aby uzyskać wartość średnią dla 3 kanałów logicznych należy użyć funkcji matematycznej:

 1. Można użyć funkcji Średnia X[i] i wybrać kanały wejściowe (kanały logiczne, które odczytują dane z czujników Pt100), na wyjściu otrzymamy wartość średnią ze wszystkich trzech wejść,

 2. Można również użyć funkcji Suma X[i] i wybrać kanały do sumowania, następnie podzielić wynik przez 3 za pomocą skalowania liniowego - na wyjściu również uzyskamy wartość średnią ze wszystkich trzech wejść.

Aby przesłać wynik do wyjścia 4-20mA, należy użyć menu "Wyjścia wbudowane" i wybrać jedno z wyjść prądowych, następnie ustawić kanał logiczny do sterowania wyjściem oraz wprowadzić "charakterystykę" przetwarzania - wartości wejścia (temperatury) dla wyjścia=4mA, oraz dla wyjścia=20mA. Przykładowo dla ustawień 0°C=4mA, oraz 100°C=20mA dla wartości średniej T=0°C otrzymamy na wyjściu 4mA, dla wartości T=50°C otrzymamy na wyjściu 12mA, oraz oczywiście 20mA, dla 100°C.

 

 

1.3. Q:

MultiCon CMC nie uruchamia się prawidłowo. Cały czas wyświetlany jest czarny ekran lub pasek postępu. Czy możliwe jest zaprogramowanie starszej/nowszej wersji firmware bez użycia menu urządzenia?

1.3. A:

Jeżeli system jest uszkodzony i wyświetlany jest pasek postępu (cały) ale główny program nie jest uruchamiany, możliwe jest użycie niskopoziomowej metody aktualizacji:

 1. Włożyć do portu USB urządzenia MultiCon CMC dysk Flash (PenDrive) zawierający pliki aktualizacji,

 2. Wyłączyć zasilanie MultiCon CMC,

 3. Nacisnąć lewy górny narożnik ekranu dotykowego MultiCon CMC i włączyć zasilanie MultiCon'a,

 4. Gdy podczas uruchamiania urządzenia wyświetlony zostanie pierwszy obraz (bez paska postępu) należy puścić lewy górny narożnik i szybko wykonać (z maks. opóźnieniem 0,5 sekundy) sekwencję naciśnięć:

  • prawy górny narożnik ekranu dotykowego,

  • prawy dolny narożnik ekranu dotykowego,

  • lewy dolny narożnik ekranu dotykowego.

 5. MultiCon CMC rozpocznie aktualizację,

 6. Po zakończeniu urządzenie zostanie uruchomione w normalnym trybie.

 

Do góry

1.4. Q:

Czy w modułach UI4, UI8, U16 oraz I16 urządzenia MultiCon CMC wszystkie wejścia danego modułu są między sobą izolowane galwanicznie?

1.4. A:

Nie, moduły UI4, UI8, U16 oraz I16 są izolowane galwanicznie od wewnętrznych obwodów MultiCon CMC ale wejścia pojedynczego modułu NIE SĄ między sobą izolowane (ich masy są połączone).

 

 

1.5. Q:

Czy możliwe jest odczytanie danych zarejestrowanych przez MultiCon CMC przy użyciu RS-485 oraz SimCorder Soft?

1.5. A:

Nie, do tego celu służy dedykowane oprogramowanie DAQ Manager przeznaczone do pobierania danych z MultiCon CMC oraz przygotowywania raportów.

 

 

1.6. Q:

Czy jest jakieś ograniczenie dotyczące liczby kanałów lub urządzeń, które może obsłużyć DAQ Manager?

1.6. A:

Teoretycznie nie ma ograniczenia na liczbę urządzeń MultiCon CMC obsługiwanych przez DAQ Manager. Faktem jest, że im większa liczba urządzeń (danych pobieranych przez DAQ Manager) tym wolniejsze będzie przetwarzanie danych przez DAQ Manager.

 

 

1.7. Q:

Czy możliwe jest dostrojenie wartości temperatury wyświetlanej dla wejścia Pt100 w urządzeniu MultiCon CMC?

1.7. A:

Tak, wartość wyświetlana może być dostrojona za pomocą opcji “Skalowanie” dostępnej w menu “Kanały wejściowe” menu.

 

 

1.8. Q:

Czy możliwe jest podłączenie MultiCon CMC (w wersji podstawowej) z zewnętrznym modułem WE/WY oraz z komputerem PC w tym samym czasie – czy wymagane jest użycie drugiego interfejsu RS-485 (modułu ACM)? Jakie jest najbardziej popularne zastosowanie dla więcej niż jednego interfejsu RS-485 w jednym MultiCon CMC?

1.8. A:

Podstawowa wersja (bez modułu ACM) może funkcjonować jako pojedynczy MASTER lub SLAVE. W wersji rozszerzonej (z modułem ACM) dostępne są 3 interfejsy RS-485 i każdy z nich może funkcjonować niezależnie jako MASTER lub SLAVE. W typowym zastosowaniu MultiCon CMC jest urządzeniem typu MASTER dla zewnętrznych modułów WE/WY oraz urządzeniem typu SLAVE dla komputera PC - wymagany jest wówczas moduł ACM.

 

 

1.9. Q:

Ile wyjść przekaźnikowych dostępnych jest w module R81 urządzenia MultiCon CMC? Czy każde z wyjść przekaźnikowych może być sterowane niezależnie?

1.9. A:

W module R81 dostępnych jest 8 wyjść przekaźnikowych. Każde z wyjść może być sterowane niezależnie ale niektóre z wyjść mają wspólne zaciski. Przekaźniki R5 oraz R6 są razem podłączone do konektora 11 (jest to wspólny zacisk). Podobnie przekaźniki R7 oraz R8 są razem podłączone do konektora 14 i jest to ich wspólny zacisk.

 

 

1.10. Q:

Czy możliwe jest użycie DAQ Manager do podłączenia MultiCon CMC z komputerem PC za pomocą interfejsu RS-485?

1.10. A:

Nie. Do odczytu bieżących pomiarów z MultiCon CMC poprzez interfejs RS-485 należy użyć innego programu, np. SimCorder Soft. Program DAQ Manager służy wyłącznie do wizualizacji zarejestrowanych danych, choć może również wyświetlać informacje o pomiarach bieżących, wymaga to jednak połączenia z CMC poprzez sieć ETHERNET.

 

 

1.11. Q:

Jaka jest zasada działania funkcji “X[i] wybier. przez Y” dostępnej jako funkcja matematyczna MultiCon CMC?

1.11. A:

Jest to multiplekser. Użytkownik może wybrać zestaw kanałów logicznych X[i], oraz kanał logiczny Y decydujący o tym, który z kanałów X[i] zostanie podłączony do wyjścia.

Prosty przykład:
Kan.log.1, Kan.log.2, Kan.log.3, Kan.log.4 zostały wybrane jako zestaw wejść X[i] a Kan.log.5 jako przełącznik (Y). Ze względu na to, że MultiCon CMC używa liczb zmiennoprzecinkowych (nie całkowitych), wymagane jest ścisłe określenie zakresów dla przełączania. W poniższej tabeli użyto uproszczonego opisu matematycznego, według którego multiplekser przełącza X[i] następująco:

 

wartość Y (wartość Kan.log. 5)

Wyjście

Y 0

Kan.log.1

0 < Y 1

Kan.log.2

1 < Y 2

Kan.log.3

2 < Y 3

Kan.log.4


Należy zwrócić uwagę aby kanał Y miał dokładną wartość, najlepiej aby była to ręcznie ustawiana wartość zadana.

 

 

1.12. Q:

Czy protokół Modbus RTU jest w pełni zaimplementowany w MultiCon CMC?

1.12. A:

W MultiCon CMC protokół Modbus RTU nie jest w pełni zaimplementowany. Dostępne są wyłącznie funkcje 3, 4, 6 oraz 16 (10 Hex) protokołu Modbus RTU.

 

 

1.13. Q:

Czy możliwe jest łączenie wyjść przekaźnikowych w celu uzyskania obciążalności 8A (8x1A) za pomocą modułu R81 lub 20A (4x5A) za pomocą modułu R45 urządzenia MultiCon CMC? Czy może to powodować problemy termiczne?

1.13. A:

Moduły te zawierają zwykłe przekaźniki elektromechaniczne o maksymalnej obciążalności 5A (dla modułu R45) lub 1A (dla modułu R81). Nie występuje tu nagrzewanie, ale pod żadnym pozorem nie wolno przełączać przekaźnika (np. co sekundę) pod maksymalnym obciążeniem przez długi okres czasu. Ze względu na konstrukcję modułów NIEMOŻLIWE jest łączenie przekaźników dla uzyskania obciążalności 20A (lub 8A) - opóźnienia przełączania między poszczególnymi przekaźnikami powodują nierównomierny podział wartości chwilowej prądu, co może być przyczyną uszkodzenia modułu.

1.14. Q:

Jak pobrać lub wyeksportować instrukcję w formacie pdf dostępną w urządzeniach CMC-99/141?

1.14. A:

Aby pobrać lub wykonać eksport instrukcji obsługi na dysk flash należy użyć przycisku „Eksportuj instrukcję obsługi” dostępnego w menu „Informacje o urządzeniu”.

 

 

Do góry

1.15. Q:

Jak skonfigurować MultiCon CMC za pomocą zewnętrznego komputera?

1.15. A:

Aby umożliwić konfigurację CMC-99 za pomocą zewnętrznego komputera wykonaj następujące kroki:

 1. Pobierz darmowe oprogramowanie “Xming” ze strony: http://sourceforge.net/projects/xming/files/Xming/6.9.0.31/Xming-6-9-0-31-setup.exe/download
 2. Zainstaluj program “Xming” na swoim komputerze używając domyślnych ustawień. Podczas instalacji zaznacz opcję “Create a desktop icon for Xming” i odznacz opcję “Launch Xming”.
 3. Po zakończeniu instalacji programu "Xming" użyj prawego przycisku myszy, aby otworzyć okno właściwości dla ikony pulpitu programu "Xming" i zastąp opcję “-ac -kb -notrayicon -screen 0 320x240+900+400” opcjami “-ac -screen 0 320x240+300+300”, a następnie zamknij okno właściwości i uruchom program „Xming” za pomocą ikony na pulpicie (biurku).
 4. W menu "Ustawienia sieci" urządzenia CMC-99 w grupie "Zdalny wyświetlacz" wprowadź adres IP twojego komputera i ustaw „Numer ekranu”=0, następnie wyjdź z menu i zapisz zmienioną konfigurację.
 5. W menu “Informacje o urządzeniu” naciśnij przycisk “Zdalny wyświetlacz” i potwierdź przełączenie na zdalny wyświetlacz. Po chwili ekran urządzenia będzie przekierowany na ekran twojego komputera.

1.16. Q:

Czym różnią się urządzenia CMC-99 oraz CMC-141?

1.16. A:

CMC-141 to odpowiednik urządzenia CMC-99 w większej obudowie (144x144x100mm zamiast 96x96x100mm) i z większym dotykowym ekranem LCD. Zastosowanie większej obudowy umożliwia wyposażenie urządzenia CMC-141 w moduły o zwiększonej (do 50%) liczbie wejść oraz wyjść pomiarowych i sterujących.

1.17. Q:

Czy możliwe jest pobranie z rejestratora SRD-99 danych, które były już wcześniej pobrane?

1.17. A:

Tak, jest to możliwe ale wymaga to użycia programu “LoggySoft” połączonego z SRD-99 za pomocą interfejsu RS-485. Podczas pobierania danych na dysk flash ustawiany jest znacznik, który zapobiega ponownemu pobieraniu tych samych danych. Podobna metoda stosowana jest dla bezpośredniego połączenia (poprzez RS-485) SRD-99 z komputerem, ale możliwe jest wymuszenie ignorowania znacznika w programie “LoggySoft”. Za pomocą najnowszej wersji programu “LoggySoft” należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejść do zakładki "Urządzenia" I nacisnąć przycisk "Pokaż opcje zaawansowane" - hasło: "srd system",
 2. Odznaczyć opcję "Auto" dla daty pobierania, pojawi się pole wyboru daty,
 3. Ustawić poprawną datę początkową dla danych, które mają być pobrane,
 4. Nacisnąć przycisk "Pobierz dane (RS485)" i poczekać na pobranie wszystkich danych z SRD-99 - może to potrwać kilka minut lub dłużej zależnie od ilości danych do pobrania.

1.18. Q:

Jakie jest znaczenie parametru „Stan alarmowy” dostępnego w menu „Wyjścia wbudowane” urządzeń CMC?

1.18. A:

Stan alarmowy kanału źródłowego może opisywać kilka zdarzeń np: błąd czujnika, zbyt duża/mała wartość lub brak odpowiedzi (poprzez RS-485). W takich sytuacjach urządzenie musi wiedzieć jak ustawić wyjście. Przykładowo: przekaźnik w stanie alarmowym może być ustawiony w określony stan (otwarty/zamknięty) lub pozostać bez zmian. Podobnie wyjście analogowe w stanie alarmowym może generować określoną wartość wyjściową lub pozostać bez zmian.

1.19. Q:

Jak wyświetlić bilans przepływomierza?

1.19. A:

 1. Wybierz jeden z kanałów logicznych i przełącz go w tryb "wejście sprzętowe",
 2. Wybierz i skonfiguruj wejście do pomiaru przepływu bieżącego za pomocą parametrów „Źródło” oraz „Konfig.źródła”,
 3. Wybierz inny kanał logiczny i przełącz go w tryb „Dane z innego kanału”,
 4. Ustaw parametr „Źródło” wybierając kanał logiczny ustawiony w punkcie 1,
 5. Ustaw parametr „Wielkość” jako „Bilans
Chociaż mechanizm ten może się wydawać skomplikowany, zapobiega wielokrotnej konfiguracji wejścia do pomiaru przepływu bieżącego przez różne kanały logiczne wykorzystujące to samo wejście pomiarowe (np. jeden kanał wyświetla przepływ bieżący a drugi bilans).

1.20. Q:

Jak skonfigurować komputer / sieć lokalną aby używać apletów Java i CMC?

1.20. A:

Należy odblokować (jeśli jest zablokowany) port 502 na komputerze. Jeśli CMC nie ma zewnętrznego IP (np.: w sieci z NAT) należy przekierować odpowiednio port 502 (aplety używają portu 502). Na komputerze należy zainstalować JRE w wersji ≥ 1.6.0_27 (współpraca apletów z JRE w wersji 1.7 nie była testowana). Należy zaakceptować certyfikat apletów JMulicon.

1.21. Q:

Jak załadować szablon Modbus do CMC?

1.21. A:

 1. Pobierz szablony Modbus np. ze strony internetowej www.simex.pl,
 2. Rozpakuj i skopiuj szablony na pendrive, włóż pendrive do gniazda USB urządzenia CMC,
 3. Wejdź do menu CMC: „Zarządzanie plikami” → „Pliki konfiguracji” → „Wczytaj szablon Modbus”,
 4. Wybierz szablon do skopiowania i potwierdź przyciskiem akceptacji.

 

Do góry

1.22. Q:

Jak skonfigurować interfejs RS-485 do współpracy z urządzeniami slave?

1.22. A:

 1. Załaduj szablony Modbus do CMC,
 2. Wejdź do menu CMC: “Modbus” i wybierz żądany numer portu,
 3. Skonfiguruj port:

  Tryb: MASTER

  Prędkość: zazwyczaj 9600 bit./sek.

  Format: 8N1

  Timeout zapytania: 1 sek.

 4. Naciśnij przycisk „Urządzenia SLAVE”,
 5. Wybierz „Adres MODBUS” żądanego urządzenia. Dla urządzeń Simex ustawienie fabryczne adresu to „255” dla urządzeń z wyświetlaczem lub „254” dla urządzeń na listwę DIN (aby uzyskać poprawny adres sprawdź instrukcję obsługi urządzenia),
 6. Naciśnij przycisk „Załaduj szablon” i wybierz z listy właściwy szablon,
 7. Jeśli chcesz podłączyć więcej urządzeń powtórz czynności od punktu 5.

1.23. Q:

Jak odczytać dane z urządzeń zewnętrznych?

1.23. A:

 1. Skonfiguruj interfejs RS-485 (np. MB1) jako MASTER do współpracy z urządzeniami slave,
 2. Wejdź do menu CMC: ”Konfiguracja urządzenia” → “Kanały logiczne”,
 3. Wybierz kanał logiczny do odczytu zewnętrznego urządzenia i skonfiguruj go następująco:

  Tryb: Modbus

  Port: np. MB1 (MASTER)

  Urządzenie SLAVE: zgodnie z adresem urządzenia slave

  Wej. urządzenia: zgodnie z numerem rejestru urządzenia slave

 4. Skonfiguruj pozostałe parametry kanału logicznego.
1.24. Q: Jak zapisać dane do urządzeń zewnętrznych?
1.24. A: 1) Wejdź do menu CMC: „Modbus” i wybierz port 1
2) Skonfiguruj port:
Tryb: Master
Prędkość: 9600 bit./sek. (przykładowa wartość zależna od urządzenia zewnętrznego)
Format: 8N1 (przykładowa wartość zależna od urządzenia zewnętrznego)
Timeout zapytania: 1sek.
Liczba powtórzeń: 3
3) Naciśnij przycisk „Urządzenia SLAVE” i wybierz Adres MODBUS zgodnie ze specyfikacją urządzenia zewnętrznego, np. 30
4) Typ urządzenia ustaw jako zdefiniowane
5) Naciśnij  przycisk Lista wyjść i skonfiguruj  kanał wyjściowy w następujący sposób:
Wyjście aktywne: tak
Typ sterowania: jako wyjście liniowe
W parametrze Rejestr wyjściowy ustaw:
Numer rejestru: 4h (numer rejestru do którego mają być zapisywane dane)
Format danych: 32 bity, float (przykładowa wartość zależna od urządzenia zewnętrznego)
Pobieranie 32 bitów: dwa rejestry 16-bitowe (przykładowa wartość zależna od urządzenia zewnętrznego))
Kolejność bajtów: ABCD (standardowo) (przykładowa wartość zależna od urządzenia zewnętrznego)
6) Wróć do menu „Urządzenia SLAVE” i ustaw:
Tryb konfig.bloków: automatyczny
Maks.długość bloku: 20 (przykładowa wartość zależna od urządzenia zewnętrznego)
7) Wyjdź z menu „Modbus” i wejdź do menu „Wyjścia zewnętrzne
8) Wybierz z listy w prawym górnym rogu: MB1:Adr.30:Wyj.1:analogowe, a następnie
Z listy w parametrze Źródło wybierz kanał logiczny którego wartość ma być przepisywana do urządzenia zewnętrznego
Poziomy wejściowe → Niższy próg: 0
Poziomy wejściowe → Wyższy próg: 100
Poziomy wyjściowe → Niższy próg: 0
Poziomy wyjściowe → Wyższy próg: 100
Poziom dla alarmu: 100
1.25. Q: Jak skonfigurować przebieg Profil/timera?
1.25. A: W menu Profile/timery przechodzimy do podmenu Lista odcinków. Aby dodać nowy odcinek do przebiegu należy nacisnąć zielony plus w lewy dolnym rogu ekranu. Parametry Czas trwania i Jednostka ustalają czas w jakim będzie generowany odcinek. Parametr Rodzaj odcinka definiuje jego kształt.  Parametr Wartość docelowa definiuje wartość odcinka po upłynięciu czasu jego trwania, jest jednocześnie wartością początkową dla następnego odcinka w przebiegu. Wyzwolony profil będzie generował kolejne odcinki zgodnie z ich parametrami. Dodatkowo w menu Profile/timery jest parametr Wartość spoczynkowa. Definiuje ona wartość sygnału gdy nie jest wyzwolone generowanie przebiegu.
1.26. Q: Jak skonfigurować Profil/timer aby generował swój przebieg bez przerwy od chwili włączenia urządzenia?
1.26. A: 1) Wejdź do menu Profile/timery
2) Wybierz żądany Profil/timer i skonfiguruj go następująco:
Tryb wyzwalania: o zadanym czasie
Czasy wyzwalania:
Miesiące: wszystkie
Dni miesiąca: wszystkie
Dni tygodnia: wszystkie
Godziny: wszystkie
Minuty: wszystkie
Sekundy: wszystkie
W podmenu Lista odcinków skonfiguruj żądany przebieg sygnału
Zapętlanie: nieskończone
W parametrze Powrót do pozycji ustaw pierwszą pozycję z listy
3) Opuść menu Profile/timery i przejdź do menu Kanały logiczne
4) Wybierz żądany Kanał logiczny i skonfiguruj go następująco:
Tryb: Profil/timer
W parametrze Źródło wybierz skonfigurowany wcześniej Profil/timer

Do góry

1.27 Q:

Czy istnieje możliwość regulowania wypełnieniem zwykłych przekaźników?

1.27 A:

Tak. Jednak należy pamiętać, że przekaźnik ma minimalny czas podtrzymania stanu załączenia i wyłączenia równy 1 sekundzie. Próba zmiany jego stanu szybciej niż po sekundzie od poprzedniej zmiany zaowocuje przedłużeniem aktualnego stanu do 1 sekundy, co w efekcie spowoduje pracę przekaźnika inną niż zamierzona.

Przykłady konfiguracji, która to umożliwia przedstawiono poniżej:

 

Przykład A:

1) Skonfiguruj Profil/timer jak w pytaniu powyżej, z tą różnicą, że:

Wartość spoczynkowa: 0

Lista odcinków:

Odcinek nr. 1:

Czas trwania: 100 (zmieniając tą wartość ustala się okres PWM)

Jednostka: sekunda

Rodzaj odcinka: rampa

Wartość docelowa: 100

Odcinek nr. 2:

Czas trwania: 0

Jednostka: sekunda

Rodzaj odcinka: stała wart.

Wartość docelowa: 0

2) Wejdź do menu Kanały logiczne

3) Wybierz Kanał logiczny i skonfiguruj go następująco:

Nazwa: Podstawa czasu PWM

Tryb: Profil/timer

Źródło: Profil/timer, który został skonfigurowany przed chwilą

Wart.dolna wykresu: 0

Wart.górna wykresu: 100

4) Wybierz kolejny Kanał logiczny i skonfiguruj go następująco:

Nazwa: Wypełnienie

Tryb: wartość zadana

Jednostka: %

Przycisk edycji: aktywny (wpisując wartość na panelu danych, ustala się wypełnienie PWM)

Format: liczbowy

Wart.dolna wykresu: 0

Wart.górna wykresu: 100

5) Wejdź do menu Wyjścia wbudowane

6) Wybierz żądany Przekaźnik i skonfiguruj go następująco:

Tryb: pod progiem

Źródło: kanał logiczny nazwany Podstawa czasu PWM

Tryb progu: kanał

Próg: kanał logiczny nazwany Wypełnienie

Histereza: 0

 

Przykład B:

1) Wejdź do menu Kanały logicznego

2) Wybierz dowolny Kanał logiczny i skonfiguruj go następująco:

Nazwa: Podstawa czasu PWM

Tryb: Wejście sprzętowe

Źródło: Wej.X3 : Demo

Konfig.żródła:

Tryb: piła

Ogr. dolne: 0

Ogr. Górne: 100

Min.wart.symulacji: 0

Max.wart.symulacji: 100

Okres: 100 (zmieniając tą wartość ustala się okres PWM)

Czas narastania: 100 (zmieniając tą wartość reguluje się położenie poziomu wysokiego w PWM)

Wart.dolna wykresu: 0

Wart.górna wykresu: 100

3) Wybierz kolejny Kanał logiczny i skonfiguruj go następująco:

Nazwa: Wypełnienie

Tryb: wartość zadana

Jednostka: %

Przycisk edycji: aktywny (wpisując wartość na panelu danych, ustala się wypełnienie PWM)

Wart.dolna wykresu: 0

Wart.górna wykresu: 100

4) Wejdź do menu Wyjścia wbudowane

5) Wybierz żądany Przekaźnik i skonfiguruj go następująco:

Tryb: pod progiem

Źródło: kanał logiczny nazwany Podstawa czasu PWM

Tryb progu: kanał

Próg: kanał logiczny nazwany Wypełnienie

Histereza: 0

 

Dodatkowo, w obu przykładach, w miejsce kanału logicznego nazwanego Wypełnienie, można zamieścić kanał logiczny którego dane są wyjściem regulatora np. sterującego mocą nagrzewnicy. Wówczas wartość tego sygnału będzie regulować wypełnieniem.

1.28 Q:

Jak podłączyć mysz i klawiaturę do CMC?

1.28 A:

Jeśli jest to mysz lub klawiatura USB, wystarczy podłączyć ją do gniazda USB. Jeżeli użytkownik chce podłączyć i myszkę, i klawiaturę, ma dwa sposoby aby to zrobić. Jeżeli urządzenie ma dwa gniazda USB, wówczas należy podłączyć mysz do gniazda na przednim panelu a klawiaturę na tylnym, lub odwrotnie. Drugim sposobem jest podłączenie do jednego z gniazd USB na CMC HUB'a, a mysz i klawiaturę do niego.

1.29 Q:

Czy w CMC są programy testowe i jak ich używać?

1.29 A:

CMC nie posiada żadnych programów testowych.

1.30 Q:

Czy można wymieniać lub zamieniać miejscami moduły zainstalowane w CMC, czy też konfiguracja sprzętowa jest na stałe zapisana w oprogramowaniu?

1.30 A:

Istnieje możliwość wymiany lub zamiany miejscami modułów, jednakże może tego dokonywać tylko autoryzowana firma. Jeśli użytkownik zrobi to sam, straci gwarancję na urządzenie. Moduły są identyfikowane przez urządzenie przy każdym jego starcie. Jednakże każda zmiana w konfiguracji sprzętowej powoduje zmianę w kolejności wejść i wyjść na liście, co wpływa na konfigurację kanałów logicznych. Po takiej zmianie, należy skorygować ich konfigurację.

1.31 Q:

Co zrobić aby pomiary temperatury przedstawiane były w °F?

1.31 A:

Wszystkie pomiary temperatury w urządzeniu CMC odbywają się w °C. Aby przeskalować pomiar na °F należy skorzystać ze wzoru:

 

TF = 1.8xTC + 32,

gdzie: TF – temperatura w °F, TC – temperatura w °C

 

Zakładając, że zakres zmian temperatury wejściowej wynosi od -50°C do +85°C (przy czym ten zakres jest dowolny) wykonujemy następujące czynności:

 1. wchodzimy do menu wybranego kanału logicznego, w którym wyświetlany jest pomiar temperatury,
 2. parametr Skalowanie ustawiamy jako liniowe
 3. wchodzimy do podmenu Konfig.skalowania
  • w parametr Jedn.wyjściowa wpisujemy °F,
  • w parametr Wart.wejściowa dla bloku Punkt 1 wpisujemy -50 (co jest dolną granicą zakresu),
  • w parametr Wart.wyjściowa dla bloku Punkt 1 wpisujemy -58 (zgodnie ze wzorem na TF),
  • w parametr Wart.wejściowa dla bloku Punkt 2 wpisujemy 85 (co jest górną granicą zakresu),
  • w parametr Wart.wyjściowa dla bloku Punkt 2 wpisujemy 185 (zgodnie ze wzorem na TF),
1.32 Q:

Czy istnieje możliwość kontrolowania poziomów przekaźnika zdalnie?

1.32 A:

Tak. Aby było to możliwe należy ustawić progi ( Menu -> Konfiguracja urządzenia -> Wyjścia zbudowane -> Przekaźnik -> Tryb progu -> kanał ) jako kanały logiczne, które nie są wartościami stałymi.
Wybrane kanały logiczne mogą być użyte do łatwej zmiany progów przekaźnika, a te mogą być kontrolowane przez protokuł Modbus lub mogą być wartościami zadanymi kontrolowanymi z ekranu urządzenia.

1.33 Q:

Jak zrobić funkcję zerowania (tarowania) używając CMC?

1.33 A:

Przykład rozwiązania tego problemu pokazano poniżej:

Konfiguracja sprzętowa: CMC-99/141: slot A -> moduł z wejściami prądowymi 0-20 mA

Konfiguracja kanałów logicznych:

Wejdź do menu kanałów logicznych (MENU -> Konfiguracja urządzenia -> Kanały logiczne).

Skonfiguruj cztery kanały jak pokazano poniżej:

 1. Kanał logiczny 1

  Nazwa: Przycisk

  Tryb: Wartość zadana

  Przycisk edycji: aktywny

  Format: dwustanowy

  Tryb przycisku: monostabilny

  Tekst stanu wył: Tarowanie

 2. Kanał logiczny 2

  Nazwa: Aktualny pomiar

  Tryb: Wejście sprzętowe

  Źródło: Wej.A1 : Prądowe

  wejdź do menu Konfig.źródła

  Tryb:Prądowy 4-20 mA

  Skalowanie: liniowe

  wejdź do menu Konfig.skalowania

  Jedn.wyjściowa: kg

  w bloku parametrów Punkt 1:

  • Wart.wejściowa: 4 mA

  • Wart.wyjściowa: 0 kg

  w bloku parametrów Punkt 2:

  • Wart.wejściowa: 20 mA

  • Wart.wyjściowa: 1000 kg

  Wart.dolna wykresu: 0 kg

  Wart.górna wykresu: 1000 kg

 3. Kanał logiczny 3

  Nazwa: Tara

  Tryb: Wejście sprzętowe

  Źródło: Wej.A1 : Prądowe

  w bloku parametrów Zatrzask:

  Tryb: z kanału logicznego

  Źródło wyzwalania: Kan.log 1:”Przycisk”

  Skalowanie: liniowe

  wejdź do menu Konfig.skalowania

  Jedn.wyjściowa: kg

  w bloku parametrów Punkt 1:

  • Wart.wejściowa: 4 mA

  • Wart.wyjściowa: 0 kg

  w bloku parametrów Punkt 2:

  • Wart.wejściowa: 20 mA

  • Wart.wyjściowa: 1000 kg

  Wart.dolna wykresu: 0 kg

  Wart.górna wykresu: 1000 kg

 4. Kanał logiczny 4

  Nazwa: Wartość Netto

  Tryb: Funkcja matematyczna

  wejdź do menu Funkcja

  • Funkcja: X-Y

  • Źródło X: Kan.log. 2:”Aktualny pomiar”

  • Tryb źródła Y: kanał

  • Źródło Y: Kan.log. 3:”Tara”

  Wart.dolna wykresu: 0

  Wart.górna wykresu: 1000

 

Wyjdź z tego menu i wejdź do menu Grupy

 

Wybierz jedną z grup (np. Grupa 1)

Nazwa: Pomiar wagi

Pozycja 1: Kan.log. 1:”Przycisk”

Pozycja 2: Kan.log. 2:”Aktualny pomiar”

Pozycja 3: Kan.log. 3:”Tara”

Pozycja 4: Kan.log. 4:”Wartość Netto”

Pozycja 5: nieaktywny

Pozycja 6: nieaktywny

 

Wyjdź i zapisz konfigurację.


Schemat blokowy

Konfiguracja pomiaru wagi


1.34 Q: Czy istnieje testowa wersja MultiCon, którą mogę pobrać i przetestować przed zamówieniem urządzenia?
1.34 A:

Tak, aby umożliwić klientom przetestowanie funkcji urządzenia serii MultiCon, stworzyliśmy darmowe oprogramowanie MultiCon Emulator. Oprogramowanie to pozwala na uruchomienie na ekranie komputera wirtualnego MultiCon i zapoznanie się z funkcjonalnością urządzenia. MultiCon Emulator jest dokładnym odwzorowaniem rzeczywistego urządzenia. Do testów kanałów pomiarowych wyposażony został w wirtualne źródła pomiarowe i wyjścia przekaźnikowe. W pełni funkcjonalny moduł rejestracji pozwala na zapis danych na wirtualnym dysku, a następnie przesłanie ich na nośnik pamięci (Pendrive) lub bezpośrednio do DAQ Manager za pomocą protokołu TCP.


MultiCon Emulator - pobierz za darmo

MultiCon Emulator - skrócona instrukcja obsługi

 

1.35 Q:

Jak zminimalizować wpływ zakłóceń na sygnał o wysokiej częstotliwości doprowadzony do modułu FT za pomocą długich przewodów?
1.35 A:

Jest to powszechnie znany problem zakłóceń na długich przewodach. W module FT, nie można ustawić filtru software'owego, co przy długich przewodach i wysokiej częstotliwości sygnału wejściowego może stanowić problem. Jednakże poprawne podłączenie przewodów bardzo pomaga w odbiorze sygnału. Oto kilka rad. Należy:

 1. Używać skręconych par przewodów, najlepiej ekranowanych. Często używanym przewodem jest UTP-5 (kabel ethernetowy)
 2. Podłączać ekrany i wszystkie nie podłączone przewody do GDN (lub wspólnego) w CMC. Nie należy tworzyć pętli w celu uniknięcia dodatkowych zakłóceń.
 3. Używać skręconej pary przewodów (np. jednej z czterech kabla UTP) do doprowadzenia zasilania do czujników.
 4. Używać innej skręconej pary przewodów do dostarczania sygnału i GND do modułu FT – to bardzo ważne aby odseparować przewód GND zasilania od przewodu GND sygnału (podłączonego do COM w module FT). Nie należy zwierać przewodów GND bezpośrednio w urządzeniu CMC. Stosując się do tych zaleceń, można uzyskać linię sygnałową, w dużo większym stopniu odporną na zakłócenia EM.

1.36 Q:

Jak używać wyjść sterujących SSR we współpracy z regulatorem PID?
1.36 A:

Kanał logiczny pracujący jako regulator PID generuje „analogowy” sygnał wyjściowy. Ten sygnał może być ograniczony do zakresu dopasowanego do używanego wyjścia. Z drugiej strony wszystkie wyjścia wbudowane mają ustawienia pozwalające na dopasowanie ich do sygnału źródłowego. Do użytkownika należy odpowiedzialność poprawnego ustawienia limitów wyjścia PID (jak również innych ustawień PID), ale ważne jest aby zakres ten był dostatecznie szeroki aby płynnie regulować np. siłownikiem, ale wąski na tyle aby sterowanie PID było tak szybkie jak to możliwe. Zważywszy na fakt, iż wybór kontrolera PID nie jest przedmiotem tego zadania zakładamy, że zakres wyjściowy PID jest od 0 do 100. Aby to ustawić należy wejść do menu Regulatory, wybrać regulator, a w bloku parametrów Wyjście regulatora ustawić:

Przesunięcie: 0,

Ograniczenie dolne: 0,

Ograniczenie górne: 100,

 

Inne ustawienia regulatora PID zależą od aplikacji.

 

Załóżmy, że użytkownik używa termopary tupu K i jej sygnału do pomiaru temperatury (moduł TC4 zainstalowany w slocie A) oraz sterownika wyjść SSR (moduł S8 zainstalowany w slocie C) do regulowania nagrzewnicy utrzymującej nastawioną temperaturę obiektu. Załóżmy, że temperatura może być ustawiona z przedziału 120° 200° C.

 

Do zrealizowania tego zadania użytkownik będzie potrzebował co najmniej 3 kanały logiczne i 1 zestaw ustawień Regulatora.

Kanał logiczny 1 – Pomiar temperatury,

Kanał logiczny 2 – Nastawa temperatury,

Kanał logiczny 3 – Regulator PID,

Regulator 1 – ustawienia regulatora PID uruchomić w kanale 3.

 

Istnieje kilka podstawowych dobrze opisanych metod służących do wyboru parametrów P, I oraz D do optymalnej regulacji procesu. Jeżeli użytkownik nie jest zaznajomiony z tymi metodami, mogą zostać użyte przykładowe wartości, przystosowane do demonstracji działania Regulatora PID służącego do kontrolowania wolnozmiennych procesów (takich jak podgrzewanie jednego litra wody używając 1000-watowej grzałki):

 

Tryb pracy: PID,

Strefa martwa: 0,

 

dla bloku parametrów Parametry regulatora:

Współczynnik P: 5,

Współczynnik I: 10,

Współczynnik D: 1,

Sygn.różniczkowany: sprzężenie (pomiar),

 

dla bloku parametrów Wyjście regulatora:

Przesunięcie: 0,

Ograniczenie dolne: 0,

Ograniczenie górne: 100,

 

dla bloku parametrów Warunki początkowe:

Typ inicjalizacji: brak (zerowy stan wewnętrzny),

 

Kanały logiczne użyte w tym przykładzie powinny być ustawione następująco:

Kanał logiczny 1:

Nazwa: Temperatura,

Tryb: Wejście sprzętowe,

Źródło: Wej.A1 (zakładamy, że wejście wbudowane jest podłączone i ustawione poprawnie jako TC typu K),

Precyzja: 0,

Wart.dolna wykresu: 0,

Wart.górna wykresu: 300,

 

pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych

 

Kanał logiczny 2:

Nazwa: Żądana temperatura,

Tryb: Wartość zadana,

Jednostka: °C,

Przycisk edycji: aktywny,

Wart.dolna edycji: 120,

Wart.górna edycji: 200,

Precyzja: 0,

Wart.dolna wykresu: 0,

Wart.górna wykresu: 300,

 

pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych

 

Kanał logiczny 3:

Nazwa: Regulator PID,

Tryb: Regulator,

Numer regulatora: 1 PID:”Controller 1”,

Kanał wart.zadanej: Kan.log. 2:”Żądana temperatura”, Kanał sprzężenia: Kan.log. 1:”Temperatura”,

Precyzja: 0,

Wart.dolna wykresu: 0,

Wart.górna wykresu: 300,

 

pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych

 

Ostatnią rzeczą jaką należy zrobić, jest konfiguracja wyjścia SSR.

Należy wejść do menu Konfiguracja urządzenia, a następnie Wyjścia wbudowane i wybrać wyjście Wyj.C1 : SSR. W tym wyjściu ustawić następujące parametry:

Tryb: PWM,

Źródło: Kan.log. 3:”Regulator PID”,

Tryb progu: wartość,

Niższy próg: 0,

Wyższy próg: 100,

Stan dla alarmu: 0 /nagrzewnica jest wyłączona gdy wystąpi dowolny błąd/

Okres: 10 sek.,

Min.czas załącz.: 0,

Min.czas wyłącz.: 0

1.37 Q:

Co zrobić aby Java Applets działały poprawnie z CMC?
1.37 A:

Zauważyliśmy, że użytkownicy którzy używają JVM (Java Virtual Machine) w wersji 1.6.0.45 lub wyższej, mają problem z uruchomieniem apletów Java udostępnionych przez CMC. Najlepszym i najprostszym rozwiązaniem jest update firmware'u urządzenia CMC do wersji 3.16.0 lub nowszej. Wówczas aplety będą działały poprawnie zarówno użytkownikom którzy używają JVM w wersji 1.6 jak i również w wersji 1.7.

 

Użytkownikom którzy nie mają możliwości lub nie chcą wykonać tego update'u, zaleca się powrót do JVM w wersji 1.6.0.43. W tym calu należy:

 1. Odinstalować aktualnie zainstalowaną wersję środowiska Java.
 2. Zainstalować Java Runtime Environment 1.6.0.43 (32-bit) pobrane z: http://www.filehippo.com/download_jre_32/tech/14478/
 3. Wyłączyć automatyczny update Javy. W tym celu należy:
  1. Przejść do Panelu sterowania → Java (32-bity),
  2. Wybrać zakładkę Update, odznaczyć „Check for updates automatically”, a w pojawiającym się oknie kliknąć przycisk „Never Check”,

   Java Control Panel
  3. wybrać zakładkę Advanced, kliknąć JRE-Auto-Download a następnie Never Auto-Download,

   Java Control Panel
  4. w niektórych, nowszych wersjach przeglądarek (np. Firefox wer. 20) wtyczka „Java (TM) Platform SE 6 U43 6.0.430.1” może się nie pojawić. Jeśli tak się zdarzy, należy skopiować plik npjp2.dll:
   z C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\plugin2\
   do C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\dtplugin\
  5. Jeżeli wtyczka jest widoczna ale zablokowana, kliknij link poniżej i postępuj zgodnie ze wskazówkami:
   https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-to-enable-java-if-its-been-blocked
1.38 Q: Jak zrobić prosty totalizer sumujący próbki od chwili włączenia CMC?
1.38 A:

Do realizacji tego problemu potrzebujemy urządzenia wyposażonego w moduł pomiarowy (w naszym przypadku UI8). Trzeba również pamiętać, że CMC przetwarza kanały logiczne sekwencyjnie tj. od pierwszego do ostatniego, a pełny cykl trwa 100ms dzięki czemu zadanie to jest proste, jednak gdy pomiar jest wyskalowany tak aby podawał przepływ np. w m3/s, wynik końcowy należy podzielić przez 10.

Należy skonfigurować cztery kanały logiczne w następujący sposób:

 

1. Kanał logiczny 1

Nazwa: Pomiar 1

Tryb: Wejście sprzętowe

Źródło: Wej.A1 : Prądowe

 

2. Kanał logiczny 2

Nazwa: Totalizer nie skalowany

Tryb: Funkcja matematyczna

Funkcja:

Funkcja: Suma X[i]

Źródło X: kanały logiczne 1 i 3

Obsługa błędów źr.X: błędne kanały pomijane

 

3. Kanał logiczny 3

Nazwa: Sprzężenie

Tryb: Dane z innego kanału

Źródło: Kan.log.2:”Totalizer nie skalowany”

 

4. Kanał logiczny 4

Nazwa: Totalizer skalowany

Tryb: Dane z innego kanału

Źródło: Kan.log.2:”Totalizer nie skalowany”

Skalowanie: liniowe

Konfig.skalowania:

Jednostka: m3/s

Punkt 1:

Wart.wejściowa: 0

Wart.wyjściowa: 0

Punkt 2:

Wart.wejściowa: 10

Wart.wyjściowa: 1

 

Zadanie zrealizowane w ten prosty sposób jednak nie umożliwia resetowania tak stworzonego totalizera. Aby zapewnić sobie taką możliwość należy wprowadzić drobne zmiany w konfiguracji Kanału logicznego 2, a także skonfigurować cztery nowe kanały:

 

1. Kanał logiczny 2

Nazwa: Totalizer nie skalowany

Tryb: Funkcja matematyczna

Funkcja:

Funkcja: Suma X[i]

Źródło X: kanały logiczne 7 i 8

Obsługa błędów źr.X: błędne kanały pomijane

 

2. Kanał logiczny 5

Nazwa: RESET

Tryb: Wartość zadana

Przycisk edycji: aktywny

Tryb przycisku: bistabilny

Format: dwustanowy

 

3. Kanał logiczny 6

Nazwa: n_reset

Tryb: Dane z innego kanału

Źródło: Kan.log.5:”RESET”

Skalowanie: liniowe

Konfig.skalowania:

Punkt 1:

Wart.wejściowa: 0

Wart.wyjściowa: 1

Punkt 2:

Wart.wejściowa: 1

Wart.wyjściowa: 0 4.

 

Kanał logiczny 7:

Nazwa: Wstrzymanie pomiaru

Tryb: Funkcja matematyczna

Funkcja:

Funkcja: X * Y

Tryb źródła X: kanał

Źródło X: Kan.log.1:”Pomiar 1”

Tryb źródła Y: kanał

Źródło Y: Kan.log.6:”n_reset”

 

5. Kanał logiczny 8:

Nazwa: Wstrzymanie pomiaru

Tryb: Funkcja matematyczna

Funkcja: Funkcja: X * Y

Tryb źródła X: kanał

Źródło X: Kan.log.3:”Sprzężenie”

Tryb źródła Y: kanał

Źródło Y: Kan.log.6:”n_reset”

 

Tak skonfigurowany totalizer ma możliwość resetowania i zatrzymania zliczania bilansu na czas wciśniętego przycisku RESET. Zależnie od potrzeb użytkownika, nie wszystkie skonfigurowane kanały muszą być wyświetlane (aby nie utrudniać odczytania pożądanych wartości). Sugerowane wyświetlane kanały to kanał 1 (zawierający aktualny pomiar), kanał 2 i/lub 3 (zawierające nie przeskalowany i przeskalowany bilans) oraz kanał 5 (zawierający przycisk RESET).

1.39 Q: Dlaczego pomiary bieżące w DAQ Manager się nie odświeżają??
1.39 A:

Jedyną przyczyną takiego stanu mogą być nieprawidłowo zapisane konfiguracje, gdy urządzenie CMC jest konfigurowane za pomocą programu „Xming”. Może się wtedy zdarzyć, że niektóre znaki (w szczególności znaki diakrytyczne t.j. ą, É, ö, Ï itd.) wprowadzane z klawiatury, przesyłane są w standardzie nieodpowiednim dla urządzenia. Powoduje to błędy w danych generowanych przez urządzenie, a w konsekwencji brak odświeżania pomiarów bieżących w programie DAQ-Manager.

Aby temu zapobiec, po zainstalowaniu programu „Xming" na komputerze wcisnąć nalezy prawy klawisz myszki na skrócie „Xming" w celu otwarcia okna właściwości, a następnie zamienić parametr "‑multiwindow" na wyrażenie "-ac -kb -notrayicon -screen 0 320x240+900+400".

 

Patrz także: pytanie 1.15

Do góry

 

INNE URZĄDZENIA

2.1. Q:

Jak usunąć „Blokadę zapisu” w urządzeniach typu SIAi, SCK (wyposażonych w przycisk resetu)?

2.1. A:

Aby usunąć Blokadę zapisu należy za pomocą przycisku resetu wykonać procedurę "WYMUSZENIA ADRESU FFh". Procedura ta umożliwia ustawienie wartości domyślnych dla podstawowych parametrów (adres, prędkość transmisji, blokada zapisu). Po wykonaniu tej procedury należy ustawić nowy adres oraz prędkość transmisji.

 

 

2.2. Q:

Czy pomiędzy wejściem a wyjściem konwerterów SRS-U/4 oraz SRS-2/4 jest izolacja galwaniczna?

2.2. A:

Tak, konwertery SRS 2/4 oraz SRS U/4 posiadają optyczną izolację pomiędzy wejściem a wyjściem.

 

 

2.3. Q:

Czy sterowniki konwertera SRS-U/4-Z45, które można pobrać z waszej strony są kompatybilne z systemem Windows7 w wersji 32-bit oraz 64-bit?

2.3. A:

Tak, sterowniki dostępne na naszej stronie są kompatybilne z systemem Windows7 w wersji 32-bit oraz 64-bit.

 

 

2.4. Q:

W instrukcji obsługi SGS-61 dostępne są dwie wartości napięcia izolacji. Jedna wartość to 2,5kV a druga to 750V. Która wartość jest prawidłowa?

2.4. A:

Obydwie wartości są prawidłowe. Wyższa wartość 2,5kV określa wartość napięcia testowego, używanego do testowania urządzenia na etapie produkcji (krótkie impulsy lub przepięcia), natomiast wartość 750V określa dopuszczalną stałą różnicę napięć pomiędzy wejściem a wyjściem SGS-61.
Uwaga, nie wolno używać SGS-61 jako elementu obwodów bezpieczeństwa, a podana wartość napięcia określa jedynie wytrzymałość funkcjonalną izolacji.

 

 

2.5. Q:

We wzorze dla SLIK jest odwołanie do LM oraz LW, czego dotyczą te parametry?

2.5. A:

LM oraz LW to wewnętrzne liczniki. LM - licznik główny, LW - licznik wstępny. Licznik wstępny jest licznikiem modulo, który jest zerowany po zliczeniu zadanej liczby impulsów określonej parametrem DIV (określającym np. liczbę impulsów na obrót danego enkodera). Wyzerowanie licznika wstępnego powoduje zwiększenie licznika głównego o 1. Innymi słowy LW jest używany do określenia „pozycji” enkodera (ułamkowej części pojedynczego obrotu), podczas gdy LM zapamiętuje całkowitą liczbę obrotów enkodera. Jeżeli MUL jest większe niż DIV wówczas zawartość LW ma bezpośredni wpływ na wartość wyświetlaną, dlatego wzór w instrukcji obsługi zawiera wszystkie parametry preskalera oraz liczniki (LM oraz LW).

 

 

2.6. Q:

Czy można tak skonfigurować SLIK-94 aby wartości progów załączania przekaźników 2, 3 i 4 nie były pokazywane (to znaczy aby w „Szybkim Podglądzie” była widoczna tylko wartość progu przekaźnika 1)?

2.6. A:

„Szybki Podgląd” umożliwia zmianę wartości progów załączania przekaźników bez znajomości hasła. Niezależnie od nastaw parametrów ArEL2...ArEL4 w menu SECu, wyświetlane są wartości progów wszystkich przekaźników i funkcji tej nie można wyłączyć. Ustawienie ArEL2... ArEL4 na wartość "oFF" umożliwia podgląd wartości progów przekaźników REL2...REL4 bez możliwości ich zmiany.

2.7. Q:

Jaki program umożliwia konfigurację urządzeń poprzez interfejs RS-485? Czy można użyć w tym celu programu “SimCorder Soft”?

2.7. A:

Program “SimCorder Soft” nie posiada funkcji konfiguracji urządzeń ale umożliwia wizualizację, archiwizowanie oraz drukowanie wyników pomiarów (np. przebiegów temperatury, wilgotności, ciśnienia). Do konfiguracji urządzeń poprzez interfejs RS-485 należy użyć programu „SMConfig”.

Do góry

SIMEX Sp. z o.o.

ul. Wielopole 11

80-556 Gdańsk

Poland

tel. (+48 58) 76-20-777

fax (+48 58) 76-20-770

info@simex.pl

zamawiam@simex.pl