Rejestracja do 300 000 000 próbek!

Każde urządzenie MultiCon z aktywnym kluczem rejestracji (LKS) może prowadzić zapis parametrów nadzorowanego procesu. MultiCon może rejestrować dowolne 60 kanałów pomiarowych z szybkością do 10 próbek na sekundę. Rejestrowane dane zapisywane są na wbudowanej pamięci flash. Standardowa 2 GB pamięć może być rozszerzona do 4 GB, co w przypadku zapisu 24 kanałów co 1 sekundę wystarcza na około 4 miesiące nieprzerwanej pracy.

 

Przybliżone wartości czasu zapełnienia 4 GB pamięci (zależne od częstotliwości próbkowania i liczby rejestrowanych kanałów) zebraliśmy w poniższej tabeli:

 

intensywnie (co 1 sek.)

umiarkowanie (co 10 sek.)

ekonomicznie (co 1 min.)

60 kanałów

46 dni

14 miesięcy

7 lat

48 kanałów

70 dni

18 miesięcy

9 lat

24 kanały

115 dni

35 miesięcy

16 lat

 

Więcej szczegółów w broszurze na temat urządzeń MultiCon dostępnej na portalu www.multicon24.eu. Zapraszamy do lektury.

 

80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 11, tel. (+48 58) 762-07-77, fax 762-07-70, www.simex.pl, e-mail: info@simex.pl