Ładowanie
Infolinia

58 762 07 77

Miło nam poinformować Państwa o naszych licznych projektach, które uzyskały dofinansowanie z programów Uni Europejskiej:

1. Dofinansowanie w ramach działania 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dotacja dotyczy wsparcia w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz utrzymania bieżącej działalności firmy Simex. Jest podstawowym celem jest zrekompensowanie trudności finansowych i ekonomicznych związanych z pandemią COVID-19.
Kwota dotacji: 202 235,31 zł. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 100%.

2. "Wzrost aktywności eksportowej i konkurencyjności marki Simex poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach Hannover Messe w Niemczech" został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr PBE.02.2018. projektu grantowego "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".
Nasza firma dzięki współpracy z Pomorskim Brokerem Eksportowym ma nadzieję zwiększyć swoją wiedzę oraz efektywniej wykorzystać budżet do przeprowadzenia działań proeksportowych. Planuje wzięcie udziału w targach Hannover Messe 2019 w charakterze wystawcy, dalszą promocję oraz rozwój eksportu produktów serii ProSens i MultiCon, dzięki czemu mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu doprowadzić ma do zdobycia:

  • min. 5 kontraktów handlowych zagranicznych,
  • zwiększenia przychodów z eksportu do kwoty min. 5.900.000 PLN do końca roku 2020,
  • zwiększenie przychodów ze sprzedaży w eksporcie produktów będących przedmiotem projektu do kwoty min. 2.850.000 PLN.
Koszt całkowity projektu: 96 428,98 zł
Udział dofinansowania w kosztach kwalifikowalnych: 45 %
Wartość dofinansowania: 40 000,00 zł

3. "Rozwój działalności eksportowej FIRMY SIMEX poprzez uczestnictwo w 2021r. międzynarodowych targach Hannover Messe w Niemczech" został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu nr PBE.03.2019. projektu grantowego "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".
Firma Simex dzięki współpracy z Pomorskim Brokerem Eksportowym planuje wzięcie udziału w targach Hannover Messe 2021 w charakterze wystawcy, dalszą promocję oraz rozwój eksportu produktów serii ProSens i MultiCon. Realizacja projektu doprowadzić ma do zdobycia:

  • min. 5 kontraktów handlowych zagranicznych,
  • zwiększenia przychodów z eksportu do kwoty min. 5.900.000 PLN do końca roku 2021,
  • zwiększenie przychodów ze sprzedaży w eksporcie produktów będących przedmiotem projektu do kwoty min. 2.700.000 PLN.
Koszt całkowity projektu: 133.701,79 zł
Udział dofinansowania w kosztach kwalifikowalnych: 50 %
Wartość dofinansowania: 59.999,51 zł

 

4. "PROMOCJA MIĘDZYNARODOWA MARKI SIMEX I ROZWÓJ EKSPORTU W FIRMIE SIMEX SP. Z O.O. Z GDAŃSKA" został wybrany do dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt został oceniony bardzo wysoko, w wyniku oceny merytorycznej otrzymał maksymalne 10 pkt.
Nasza firma dzięki pozyskaniu finansowania w ramach poddziałania 3.3.3 POIR planuje wzięcie udziału w targach Hannover Messe 2017 w charakterze wystawcy, wypromowanie oraz rozwój eksportu produktów serii ProSens i MultiCon, dzięki czemu mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu doprowadzić ma do zdobycia:
- min. 5 kontraktów handlowych zagranicznych,
- zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
- zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.