Ładowanie
Infolinia

58 762 07 77

ОМ-163

Kod: ОМ-163
  • Przekaźnik ograniczenia mocy
  • przeznaczony do ograniczania zużycia energii, a także do (odłączania) podłączonych do niego urządzeń
  • zasilany z obwodu zasilającego obciążenie
  • długotrwały nominalny tryb pracy
  • dowolna pozycja pracy
  • montaż na standardowej szynie DIN 35 mm
Opis

ОМ-163 jest przeznaczony do ograniczania zużycia energii, a także do (odłączania) podłączonych do niego urządzeń w następujących przypadkach:

– przekroczenie wartości progu kontrolowanego parametru;

– odchylenia napięcia sieciowego od ustawionych wartości;

– przekroczenie temperatury grupy kontaktowej (85 ° С).

OM-163 może być używany jako

– przekaźnik ograniczający pobór mocy;

– przekaźnik napięciowy;

–multimetr cyfrowy (wskazanie mocy całkowitej, czynnej, biernej, pobieranego prądu i napięcia sieciowego).

ОМ-163 zasilany jest z obwodu zasilającego obciążenie.

ОМ-163 może odłączyć obciążenie w przypadku przekroczenia wartości jednego z zadanych parametrów, takich jak:

– pełna moc;

– czynna moc;

– reaktywna moc;

– prąd efektywny;

– napięcie maksymalne i minimalne.

Możliwe jest również ustawienie czasu odłączenia obciążenia, po przekroczeniu ustawionego progu monitorowanego parametru oraz czasu automatycznego SPZ (AR).

Na obudowie OM-163 znajduje się siedmiosegmentowy, trzycyfrowy wyświetlacz, który wyświetla aktualną wartość parametrów, do zmiany rodzaju wyświetlanych parametrów służą klawisze do poruszania się po menu, natomiast dioda LED odpowiadająca wybranemu typowi parametru (łącznie , moc czynna, moc bierna, prąd, napięcie). W celu zabezpieczenia przed zmianą ustawień na obudowie znajduje się śrubowy mechanizm blokujący, a w celu zabezpieczenia przed zmianą skonfigurowanych parametrów urządzenie jest zabezpieczone hasłem.

Ze względu na swoją wszechstronność OM-163 znajduje szerokie zastosowanie zarówno w życiu codziennym, jak i w produkcji.