Ładowanie
Infolinia

58 762 07 77

ER

Kod: ER
  • inkrementalny enkoder liniowy
  • metoda pomiaru optyczna (wykonanie A) lub magnetyczna (wykonania B / C / D / E / F)
  • montaż z otworem ø6 mm
  • rozdzielczość 0,04...1 mm
  • sygnał wyjściowy: NPN OC, push-pull, line driver HTL
  • wyprowadzenie kablowe
Opis

Przetworniki liniowe umożliwiają pomiary przemieszczeń prostoliniowych. Przetworniki składają się z drutu lub metalowej warstwy owiniętej w izolujący wspornik oraz ruchomego styku, który przesuwa się wzdłuż przewodu. Zasada działania opiera się na obliczeniu zmienności rezystancji wywołanej przemieszczeniem badanego obiektu wewnątrz obwodu elektrycznego.

Eltra oferuje wersje z ośką lub kursorami, z różnymi metodami montażu (wsporniki, kołnierze lub samonastawne przeguby kulowe) i różnymi stopniami ochrony IP, aby zaspokoić największą możliwą liczbę obszarów zastosowań.

Oferta Eltry obejmuje również przetworniki magnetostrykcyjne ze zintegrowaną bezkontaktową technologią wykrywania magnetycznego, o większej wydajności i szerszej gamie wyjść elektronicznych (analogowych, cyfrowych, field-bus) niż przetworniki liniowe.

Specyfikacja ogólna
Typ wyjścia
nadajnik linii HTL
push-pull
NPN
Metoda pomiaru
optyczna
magnetyczna
Rozdzielczość
0,2 mm
0,1 mm
0,04 mm
1 mm
0,5 mm
Montaż
z otworem Ø6 mm
Zasilanie
5V DC
8...24V DC
Przyłącze elektryczne
kablowe
Temperatura pracy
-10...+60°C
Stopień ochrony
IP 64
Materiał obudowy
aluminium
Pliki
Karta katalogowa j. angielski
Deklaracja zgodności