Ładowanie
Infolinia

58 762 07 77

DOT

Kod: DOT
  • przepływomierz turbinowy firmy KOBOLD
  • zakres pomiarowy: 0,11...1,1 do 55...550 m³/h (woda)
  • przyłącze procesowe: G ½ ... 2, ½ ... 2" NPT, kołnierz DN15 ... 300, ANSI ½ ... 12"
  • materiał: stal nierdzewna, stal węglowa
  • ciśnienie maks.: 250 bar
  • temperatura maks.: 120°C
  • dokładność: ±0,5% mierzonej wartości
  • wykonania: z wyjściem impulsowym, wyjściem analogowym 4..20 mA, wyjściem dwustanowym, wyjściem alarmowym, z elektroniką kompaktową
Opis

Model przepływomierza turbinowego DOT składa się z helikalnego wirnika turbinowego podpartego w dwóch łożyskach z węglika wolframu, przy czym wirnikiem jest wykonany z ferrytycznej stali nierdzewnej w stopniu kompatybilnym z mierzoną cieczą, całośćjest zawarta w obudowie z niemagnetycznej stali nierdzewnej. Cewka wyłączająca z rdzeniem z magnesu trwałego jest zamontowana w obudowie sąsiadującej z końcówkami łopatek wirnika tak, że obwód magnetyczny jest ustawiany zgodnie z łopatkami wirnika. Obrót wirnika zmienia reluktancję tego obwodu magnetycznego, a zmiany strumienia indukują małe napięcie w cewce, którego częstotliwość jest wprost proporcjonalna do prędkości wirnika, a zatem proporcjonalna do objętościowego natężenia przepływu. W efekcie zwiększenia lepkości zmniejsza się liniowy zakres przepływu i zmianie ulega współczynnik k. Ponadto, wpływ lepkości zależy od częstotliwości (RPM wirników). Dlatego im mniejszy przepływomierz, tym większy jest wpływ lepkości na krzywą liniowości.

Specyfikacja ogólna
Zakres pomiaru
0,11...1,1 l/min do 55...550 m3/h (woda)
Typ wyjścia
4...20 mA
impulsowe
dwustanowe
Przyłącze procesowe
G1/2
G3/4
G1
G1 1/2
G2
DN20
DN25
DN40
DN50
DN15
DN80
DN100
DN150
Dokładność
±0,5%
Zasilanie
5...28V DC
12...28V DC
9...28V DC
bateria litowa
Ciśnienie
max. 250 bar
Temperatura medium
-20...+120°C
Materiał obudowy
stal nierdzewna
stal węglowa
Stopień ochrony
IP 55 (obudowa)
IP 66
IP 67
Pliki
Karta katalogowa j. angielski
Instrukcja obsługi j. angielski