Ładowanie
Infolinia

58 762 07 77

SFL

Kod: SFL
 • przepływomierz turbinowy firmy KOBOLD dla małych przepływów
 • zakres pomiarowy: 0,5...20 l/min (woda)
 • przyłącze procesowe: G 3/8
 • materiał: PVDF, stal nierdzewna
 • ciśnienie maks.: 250 bar
 • temperatura maks.: 90°C
 • dokładność: ±1% mierzonej wartości
 • wyjście impulsowe
Opis

Przepływomierz dla bardzo małych ilości SFL jest szczególnie przydatny do zastosowania w cieczach z małą ilością wtrąceń stałych. Ciecze muszą przepuszczać podczerwień (na przykład woda, olej, chemikalia). Materiały, takie jak tworzywo sztuczne lub stal szlachetna, umożliwiają zastosowanie w mediach rżących.

Aplikacje:

 • ciecze o małej lepkości (materiały stałe < 20 μm)
 • optymalne rozwiązanie systemowe dla urządzeń napełniających (przemysł środków spożywczych i napojów)
 • dozowanie ilości, na przykład chemikaliów (przy pomocy zewnętrznego przyrządu do dozowania)
 • media żrące

Specyfikacja ogólna
Zakres pomiaru
0,5...20 l/min
Przyłącze procesowe
G3/8
Przyłącze elektryczne
kablowe
wtyk Hirschmann GDSN207
Zasilanie
5...24V DC
Typ wyjścia
impulsowe
Dokładność
±1,0%
Ciśnienie
max. 16 bar
max. 250 bar
Temperatura medium
-20...+90°C
Materiał obudowy
stal nierdzewna
polifluorek winylidenu (PVDF)
Pliki
Karta katalogowa j. polski
Instrukcja obsługi j. angielski