Ładowanie
Infolinia

58 762 07 77

TUV

Kod: TUV
 • przepływomierz z kołem turbinowym firmy KOBOLD
 • zakres pomiarowy: 0,3...1,5 l/min do 35...400 l/min (woda)
 • przyłącze procesowe: G 1/4...G 1 1/2 wewn.
 • materiał: stal nierdzewna
 • ciśnienie maks.: 10/400/640 bar
 • temperatura maks.: 120 (350)°C
 • dokładność: ±1% mierzonej wartości
 • zakres lepkości: 1...30 m²/s
 • wyjście impulsowe
Opis

Przepływomierze turbinowe typu TUV działają na zasadzie wirnika łopatkowego firmy Woltmann. Koło turbiny o pomijalnej masie jest koncentrycznie zamontowane w rurze i wsparte przez łożyska, ciecz przepływa przez koło turbiny w kierunku osiowym. Przepływ medium jest wygładzony przez prostownicę przepływu i dociera do koła turbiny w postaci kwazilaminarnego strumienia przepływu. Prędkość wirnika turbiny jest proporcjonalna do średniej prędkości przepływu w przekroju poprzecznym rury, a zatem prędkość obrotowa jest proporcjonalna do przepływu objętościowego w szerokim zakresie. Przetwornik indukcyjny wkręcony w obudowę turbiny wyczuwa prędkość koła turbiny w sposób bezkontaktowy.

Sygnał czujnika jest wzmacniany i konwertowany, aby wytworzyć sygnał impulsowy. Liczba impulsów na jednostkę czasu jest proporcjonalna do faktycznego natężenia przepływu. Wszystkie turbiny są kalibrowane i dostarczane z własnymi raportami kalibracyjnymi. Różnice w lepkościach w aplikacji mogą być brane pod uwagę podczas kalibracji najczęściej spotykanych lepkości.

Dziedziny zastosowań:

Czujniki pomiarowe przepływu z kołem turbinowym służą do dokładnego pomiaru chwilowych wartości przepływu i do zliczania ilości przepływu cieczy o małej lepkości.

Przykłady:

 • paliwa
 • gazy płynne
 • rozpuszczalniki
 • lekki olej opałowy
 • ciecze farmaceutyczne
 • zwykła i zdemineralizowana woda

Specyfikacja ogólna
Zakres pomiaru
0,3...1,5 do 35...400 l/min (woda)
Przyłącze procesowe
G1/2
G3/4
G3/8
G1
G1 1/2
Przyłącze elektryczne
5 stykowy wtyk typu Amphenol
Typ wyjścia
NPN
Open Collector
Zasilanie
7...29V DC
Dokładność
±1,0%
Ciśnienie
max. 640 bar
Temperatura medium
-20...+120°C
Materiał obudowy
stal nierdzewna
Pliki
Karta katalogowa j. polski
Instrukcja obsługi j. angielski